Sąlygos

Sąlygos ir taisyklės klientams

DOKUMENTAI
Nuomojantis automobilį reikia pateikti: galiojantį pasą, vairuotojo pažymėjimą bei kreditinę kortelę, išduotą nuomininko vardu.

ATSISKAITYMAS IR UŽSTATAS
Nustatytas nuomos mokestis sumokamas prieš nuomą, pasiimant Automobilį. Už automobilių nuomą galima atsiskaityti: kreditinėmis kortelėmis (Eurocard/Mastercard, Maestro, VISA, VISA Electron), grynais arba pavedimu. Nuomojant automobilį, imamas nustatyto dydžio užstatas kreditine kortele. Užstatas gali būti panaudotas Nuomininko atsakomybęi užtikrinti autoavarijos, vagystės ar trečiujų asmenų veikos atvejais. Tai pat gali būti panaudotas nuostoliams padegti, jei po Automobilio nuomos, automobilis grąžinamas netvarkingas, su defektais ar nepilnu kuro baku.

DRAUDIMAS
Į Eurorentos automobilio nuomos kainą yra įskaičiuotas KASKO draudimas ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas 500 000,- EUR žmogaus sveikatai ir gyvybei ir 100 000,- EUR draudimo sumai materialiniai žalai. Tuo atveju, kai draudimas nedengia patirtų nuostolių, už padarytus nuostolius atsako Nuomininkas. Nuomojamų automobilių Nuomininko besąlyginė atsakomybė yra iki 1000 Lt kiekvienam draudiminiam įvykiui. Nuomininkas, netinkamai įregistravęs draudiminių įvykių ar to nepadaręs, nepateikęs pažymos iš policijos apie įvykį, privalo padengti visą žalą, padarytą automobiliui. Pirkdamas papildomą draudimą, Nuomininkas gali savo atsakomybę sumažinti iki "0".
Nuomininkui pageidaujant, už papildomą mokestį galima apdrausti keleivius ir vairuotoją.
Automobilio vagystės atveju, Nuomininkas privalo pateikti automobilio raktelius ir dokumentus. Automobilio padangos, rakteliai, automobilio audio aparatūra, nuomininko asmeniniai daiktai nėra drausti – už juos pilnai atsako Nuomininkas.
Pametus automobilio raktelius, dokumentus, pradeginus sėdynę, nepataisomai sugadinus padangą arba automobilio audio aparatūrą - mokama bauda nuo 500 Lt kiekvienai žalai, priklausomai nuo padarytos žalos. Automobilio parkavimo išlaidas ir visas baudas apmoka Nuomininkas.

DRAUDIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1.Avarija, vagystė, kiti Automobilio apgadinimai ar gedimai

1.1.Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą Automobiliui ar Automobilio vagystės atveju, Nuomininkas privalo kuo skubiau apie įvykį pranešti Nuomotojui ir policijai. Nuomininkas privalo reikalauti, kad įvykis būtų oficialiai apiformintas.

1.2.Policijos dokumentai, transportavimo įmonių pažymos - yra pagrindas gauti draudiminę išmoką bei apkaltinti trečiuosius asmenis (jei yra kiti avarijos dalyviai) dėl padarytos žalos Nuomotojo ir/ar Nuomininko turtui.

1.3.Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi. Nuomininkui draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius Nuomotoją dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.

1.4.Nuomininkas ar kitas sutartyje nurodytas asmuo, kaip vairuotojas, privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų Nuomotojo ir/ar draudimo kompanijos interesus, jei Automobilio nuomos laikotarpiu įvyksta draudiminis įvykis. Tokiu atveju Nuomininkas privalo:

  • *nedelsiant, kaip įmanoma, gelbėti Automobilį ir jame esantį turtą, apsaugoti jį nuo tolesnio gedimo ir, jei tai įmanoma, pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius;
  • *nedelsiant apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą (pažymą) apie įvykį;
  • *nedelsiant informuoti apie įvykį Nuomotoją tel. 8-686-00611 arba 8-46-382121;

Pastaba: Pranešime (pažymoje) būtina nurodyta, kur yra sugadintas Automobilis, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas, pavardė, adresas, telefonas.

1.5.Nuomotojas neatsako už prarastą ar sugadintą Nuomininko nuosavybę vežant ar palikus ją nuomojamame Automobilyje. Nuomininkas negali kelti pretenzijų Nuomotojui dėl veiksmų, mokesčių, skundų ar sužalojimų, atsiradusių dėl tokio praradimo ar sugadinimo. Nuomotojas taip pat neatsako už praradimus ar sužalojimus, atsiradusius dėl mechaninių Automobilio ar jo įrangos defektų, dėl avarijos, padarytos nuomojamu Automobiliu, ar dėl kitų priežasčių.

2.Automobilio draudimas

2.1.Automobilis apdraustas pagal transporto priemonių draudimo taisykles, galiojančias Lietuvos Respublikoje. Draudimą sudaro: Automobilio KASKO draudimas (draudimas dėl avarijos, vagystės ar trečiųjų asmenų kaltės), privalomas civilinės atsakomybės draudimas. Nuomininko ir jo įgalioto asmens vairuoti atsakomybė numatyta sutartyje. Nuomininko atsakomybė gali būti sumažinama mokant papildomą mokestį. Nuomininko atsakomybės sumažinimas negalioja, jeigu sugadinamas Automobilio interjeras, sugadinamos padangos, Automobilis buvo naudojamas tais atvejais, kai jį draudžiama naudoti (sutarties 2.6.punktas).

2.2.Jeigu esant bet kokiam Automobilio apgadinimo ar vagystės atveju Nuomininkas neiškvietė policijos ir negavo policijos pažymos apie įvykį, draudimas negalioja. Tokiu atveju visa atsakomybė dėl atsiradusių apgadinimų ar vagystės tenka Nuomininkui, t.y. visą Automobiliui padarytą žalą apmoka Nuomininkas, netgi jei buvo sumažinta Nuomininko atsakomybė pagal sutartį.

2.3.Draudimo bendrovė nekompensuoja Nuomotojui patirtų nuostolių, jei iš Nuomininko LR įstatymų numatyta tvarka yra konfiskuojamas Automobilis (asmuo yra sulaikytas antrą kartą Automobilį vairavęs apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų). Tokiu atveju visa atsakomybė dėl Nuomotojui padarytos žalos tenka Nuomininkui

VAIRUOTOJAI
Minimalus vairuotojo amžius - 21 metai, vairavimo stažas ne mažiau kaip 2 metai. Vairuotojo pažymėjimas turi būti galiojantis, kurio galiojimas negali pasibaigti ankščiau kaip automobilio nuomos terminas. Tekstas vairuotojo pažymėjime turi būti parašytas lotyniškomis raidėmis. Kitu atveju būtina turėti galiojantį tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.

PAPILDOMI VAIRUOTOJAI
Nuomojamą automobilį gali vairuoti ne tik Nuomininkas, bet ir Nuomininko pageidavimu į nuomos sutartį įtraukti papildomi vairuotojai. Vienas papildomas vairuotojas įtraukiamas į sutartį nemokamai. Papildomiems vairuotojams dėl vairuotojo pažymėjimų keliami tokie patys reikalavimai kaip ir Nuomininkui.

DEGALAI, AUTOMOBILIO PRIPILDYMAS DEGALAIS
Visi automobiliai išnuomojami pilnu degalų baku ir turi būti grąžinami pilnu baku. Nuomininkas, grąžinęs automobilį nepilnu degalų baku, apmokestinamas už trūkstamą degalų kiekį po 8 Lt/litrui ir 35 Lt mokesčiu už automobilio pripildymo degalais paslaugą. Norint išvengti nesusipratimų grąžinant automobilį ne pilnu baku, pasirašant nuomos sutartį, klientas turi galimybę įsigyti „pilno bako paslaugą“.

AUTOMOBILIO PRISTATYMAS/PAĖMIMAS
Nuomininkui pageidaujant, EuroRenta darbuotojai pristatys automobilį į bet kurią Lietuvos vietovę ar pasirinktą miestą Baltijos šalyse, o pasibaigus nuomai, jį pasiims. Šiai paslaugai taikomi papildomi mokesčiai. Automobilio pristatymo/paėmimo paslaugos kaina už Lietuvos ribų nustatoma šalių sutarimu.

VAIRUOTOJO PASLAUGA
Jeigu Jūs nenorite vairuoti automobilio užsienio šalyse ar jaučiatės nepakankamai pasitikintys savimi, ar net neturite vairuotojo pažymėjimo, tai ne kliūtis, mes galime pasiūlyti automobilį su vairuotoju. Mūsų paslaugūs vairuotojai gali pasitikti Klientą/us oro uoste ir saugiai nuvežti į nurodytą vietą Lietuvoje ar už jos ribų. Keleivių pervežimams į Rygą, Taliną, Varšuvą ir Kaliningradą taikomi specialūs įkainiai.

PAPILDOMOS ĮRANGOS NUOMA

  1. vaikiškos automobilinės kėdutės (25 Lt/parai, bet ne daugiau kaip 100 Lt nuomos terminui);
  2. automobilinė stogo bagažinė (40 Lt/parai, bet ne daugiau kaip 300 Lt nuomos terminui);
  3. dviračių laikikliai dviems dviračiams (40 Lt/parai, bet ne daugiau kaip 300 Lt nuomos terminui)
  4. GPS navigacija (25 Lt/parai, bet ne daugiau kaip 300 Lt nuomos terminui);
  5. SUPER Kasko (fiksuotas 50 Lt/parai mokestis).

Nuomojant papildomą įrangą ilgesniam terminui, kainos derinamos atskirai.

PAKAITINIS AUTOMOBILIS
Automobilio gedimo, avarijos atveju arba jei išnuomotas automobilis tampa nebetinkamu naudoti, Eurorenta suteiks Jums pakaitinį automobilį be jokio papildomo mokesčio. Pakaitinis automobilis nesuteikiamas, jei jo gedimas įvyko dėl sąmoningų Nuomininko veiksmų.

VISĄ PARĄ VEIKIANTI PAGALBOS LINIJA
Nuomos laikotarpiu EuroRenta Klientai turi galimybę susisiekti su mūsų nuomos darbuotojais 24 valandas per parą, iškilus techninėms problemoms ar draudiminiams įvykiams.  Pagalbos linijos telefono numeriai nurodyti automobilių dokumentuose ir  pateikiami kartu su nuomos sutartimi.

TECHNINĖ PAGALBA KELYJE

Eurorenta teikiama 24 valandų techninė pagalba kelyje garantuoja Jums savalaikę pagalbą ir kelionę be rūpesčių.